24 Gi Sinh T: Phn 1 24: Season 1 2001

Cập Nhật Lúc:
01:59:38 29/12/2013

Thể loại:
Hnh ??ng, Hnh S?, Tv Show

Quốc gia:
u M?

Diễn viên:
Sarah Clarke, Leslie Hope, Kiefer Sutherland

Đạo diễn:
Stephen Hopkins

Năm sản xuất:
2001

Công ty SX:
Real Time Productions, Imagine Television, 20Th Century Fox Television

Thời lượng:
24 T?p

Chất lượng:
SD

Lượt xem:
102

Đánh giá

24 Gi Sinh T: Phn 1 - 24: Season 1 2001

Nội dung phim

Jack Bauer, c?u s? quan "Delta Force", ?ô?ng th?i là ?ô?i tr??ng ??n v? chô?ng kh?ng bô? chuyên nghiê?p Los Angeles(CTU) ph? trách phá âm m?u ám sát Th??ng Ngh? S? David Palmer, ?ng viên tranh c? Tô?ng Thô?ng. B?n kh?ng bô? biê?t ???c danh tính c?a bauer nên tiê?n hành b?t cóc con gái Kim và ng??i v? Teri c?a anh. Bauer ph?i vâ?n d?ng tâ?t c? nh?ng k? n?ng c?a mô?t c?u ??c v? ?ê? ch?n ??ng âm m?u ám sát và gi?i c?u gia ?ình thân yêu. Tiê?t tâ?u dô?n dâ?p, nh?ng nút th?t m? k?ch tính, nh?ng s? kiê?n trong mô?i tâ?p phim ch? diê?n ra trong mô?t gi? ?ô?ng hô? sinh t? làm nên thành công c?a phim... Trailer & trch ?o?n 60 24 Season 1 - Trailer #1 160 24 Season 1 - Trailer #2

Bình luận về phim