Con Ng En Ti A Prophet Aka Un Prophte 2009

Cập Nhật Lúc:
09:51:33 28/12/2013

Thể loại:
Hnh ??ng, Hnh S?

Quốc gia:
Php

Diễn viên:
Jean-Philippe Ric, Reda Kateb, Hichem Yacoubi, Adel Bencherif, Niels Arestrup, Tahar Rahim

Đạo diễn:
Jacques Audiard

Năm sản xuất:
2009

Công ty SX:
Ugc Distribution

Thời lượng:
155 pht

Chất lượng:
SD

Lượt xem:
14

Đánh giá

Con Ng En Ti - A Prophet Aka Un Prophte 2009

Nội dung phim

Malik El Djebena  - m?t thanh niên tr? ng??i ? R?p b? k?t án sáu n?m tù vì t?n công c?nh sát. T?i ?ây, Malik El Djebena ph?i ph?c tùng nhóm c??p Corsican do Cesar Luciani d?n ??u v?i nh?ng quy ??nh tàn b?o. T? m?t tù nhân cô ??c, mù ch?, Malik tr? thành tay trùm mafia. Tags 18+   phim ng??i l?n  

Bình luận về phim

Từ khóa:

Con Ng En Ti, Phim Con Ng En Ti, Con Ng En Ti HD, Con Ng En Ti 2018, Con Ng En Ti Full, Trailer Con Ng En Ti, Tải Phim Con Ng En Ti, Download Phim Con Ng En Ti, Con Ng En Ti Vietsub, Con Ng En Ti Thuyết Minh, A Prophet Aka Un Prophte, Phim A Prophet Aka Un Prophte, A Prophet Aka Un Prophte HD, A Prophet Aka Un Prophte 2018, A Prophet Aka Un Prophte Full, Trailer A Prophet Aka Un Prophte, Tải Phim A Prophet Aka Un Prophte, Download Phim A Prophet Aka Un Prophte, A Prophet Aka Un Prophte Vietsub, A Prophet Aka Un Prophte Thuyết Minh, Jean-Philippe Ric, Phim Jean-Philippe Ric, Jean-Philippe Ric HD, Jean-Philippe Ric 2018, Jean-Philippe Ric Full, Trailer Jean-Philippe Ric, Tải Phim Jean-Philippe Ric, Download Phim Jean-Philippe Ric, Jean-Philippe Ric Vietsub, Jean-Philippe Ric Thuyết Minh, Reda Kateb, Phim Reda Kateb, Reda Kateb HD, Reda Kateb 2018, Reda Kateb Full, Trailer Reda Kateb, Tải Phim Reda Kateb, Download Phim Reda Kateb, Reda Kateb Vietsub, Reda Kateb Thuyết Minh, Hichem Yacoubi, Phim Hichem Yacoubi, Hichem Yacoubi HD, Hichem Yacoubi 2018, Hichem Yacoubi Full, Trailer Hichem Yacoubi, Tải Phim Hichem Yacoubi, Download Phim Hichem Yacoubi, Hichem Yacoubi Vietsub, Hichem Yacoubi Thuyết Minh, Adel Bencherif, Phim Adel Bencherif, Adel Bencherif HD, Adel Bencherif 2018, Adel Bencherif Full, Trailer Adel Bencherif, Tải Phim Adel Bencherif, Download Phim Adel Bencherif, Adel Bencherif Vietsub, Adel Bencherif Thuyết Minh, Niels Arestrup, Phim Niels Arestrup, Niels Arestrup HD, Niels Arestrup 2018, Niels Arestrup Full, Trailer Niels Arestrup, Tải Phim Niels Arestrup, Download Phim Niels Arestrup, Niels Arestrup Vietsub, Niels Arestrup Thuyết Minh, Tahar Rahim, Phim Tahar Rahim, Tahar Rahim HD, Tahar Rahim 2018, Tahar Rahim Full, Trailer Tahar Rahim, Tải Phim Tahar Rahim, Download Phim Tahar Rahim, Tahar Rahim Vietsub, Tahar Rahim Thuyết Minh, Jacques Audiard, Phim Jacques Audiard, Jacques Audiard HD, Jacques Audiard 2018, Jacques Audiard Full, Trailer Jacques Audiard, Tải Phim Jacques Audiard, Download Phim Jacques Audiard, Jacques Audiard Vietsub, Jacques Audiard Thuyết Minh