Cuc Phiu Lu Trn O Ng H 2001

Cập Nhật Lúc:
10:29:40 28/12/2013

Thể loại:
Ho?t Hnh

Quốc gia:
Nh?t B?n

Diễn viên:
Hiroaki Hirata, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi

Đạo diễn:
Atsuji Shimizu

Năm sản xuất:
2001

Công ty SX:

Thời lượng:
60 pht

Chất lượng:
HD

Lượt xem:
51

Đánh giá

Cuc Phiu Lu Trn O Ng H -  2001

Nội dung phim

Trong khi b?ng h?i t?c M? R?m ?ang th??ng th?c m?t ngày ?m áp t?i bãi bi?n, thuy?n c?a h? - Going Merry, ?ã b? ?ánh c?p. H? không th? làm gì ngoài vi?c ??ng nhìn, trong khi chi?c thuy?n bi?n m?t vào kho?ng không. Khi ?u?i theo chi?c thuy?n, h? ??ng ph?i B?ng C??p Anh Em, nh?ng k? có ý ??nh ?ánh c?p chi?c ??ng H? Kim C??ng trên ??o Clockwork ?? tr? thành b?ng c??p v? ??i nh?t. Sau ?ó, h? còn ??ng ?? b?ng h?i t?c Anh Em nhà Trump, m?t nhóm g?m nhi?u h?i t?c nguy hi?m v?i th? l?nh c?a chúng, Bear King, k? ?ang có ý ??nh tr? thành vua h?i t?c. Sau khi Nami b? b?t cóc, b?ng M? R?m ?ã ?i t?i ??o Clockwork và thách ??u b?ng Anh Em nhà Trump, m?t tr?n chi?n tuy?t v?i t?i lâu ?ài Trump ?ã di?n ra. Li?u b?ng h?i t?c M? R?m có chi?n th?ng và tìm l?i chi?c thuy?n c?a mình? M?i các b?n theo dõi b? phim.

Bình luận về phim