O Chu Bu 2000

Cập Nhật Lúc:
10:47:39 28/12/2013

Thể loại:
Hi H??c, Ho?t Hnh, Phiu L?u

Quốc gia:
Nh?t B?n

Diễn viên:
Kazuya Nakai, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi

Đạo diễn:
Atsuji Shimizu

Năm sản xuất:
2000

Công ty SX:
Toei Animation Company

Thời lượng:
51 Pht

Chất lượng:
HD

Lượt xem:
35

Đánh giá

O Chu Bu -  2000

Nội dung phim

T??ng truy?n r?ng, 1/3 s? vàng trên th? gi?i ???c n?m gi?a trong tay m?t h?i t?c ngo?i hi?u là Woonan V? ??i. Nhi?u n?m sau ?ó, bí m?t n?i tên h?i t?c v? ??i này c?t gi?u s? c?a c?i tr? thành m?c tiêu s?n tìm c?a b?n c??p bi?n và c? nh?ng tên s?n tr?m máu m?t kh?p ??i d??ng. Kh?i hành trên con tàu Going Merry, Luffy cùng Nami, Zoro và Usopp ngay l?p t?c g?p ph?i nh?ng sóng gió ngoài bi?n kh?i khi ??ng ?? m?t nhóm c??p bi?n khác. B? l?a m?t s? ti?n không nh?, Nami ch? ??o c? b?n ?u?i theo và vô tình g?p Tabio, m?t tù nhân v?a tr?n thoát kh?i tàu c?a b?ng c??p bi?n El Drago. L?y ???c thông tin b?n c??p El Drago ?ang s?n lùng hòn ??o c?a Woonan cùng s? l??ng châu báu kh?ng l? kia, c? b?n quy?t không b? qua chuy?n phiêu l?u thú v? này... Tags thm hi?m   phim khm ph  

Bình luận về phim