Màn Đêm Kéo Đến The Night Comes For Us 2018

Cập Nhật Lúc:
03:06:01 31/10/2018

Thể loại:
Hành Động

Quốc gia:

Diễn viên:
Revaldo, Dimas Anggara, Abimana Aryasatya, Morgan Oey, Epy Kusnandar, Asha Kenyeri Bermudez, Salvita Decorte, Dian Sastrowardoyo, Shareefa Daanish, Zack Lee, Joe Taslim, Julie Estelle, Hannah Al Rashid, Iko Uwais, Sunny Pang

Đạo diễn:
Timo Tjahjanto

Năm sản xuất:
2018

Công ty SX:
Screenplay Infinite Films

Thời lượng:
121 phút

Chất lượng:
HD thuyết minh

Lượt xem:
11

Đánh giá

Màn Đêm Kéo Đến - The Night Comes For Us 2018

Nội dung phim

Sau khi tha mạng cho một cô bé trong một cuộc thảm sát do mình dẫn đầu, gã sát thủ của hội Tam Hoàng Ito (Joe Taslim) trở thành tầm ngắm của hàng loạt sát thủ khác. Phim nhiều cảnh bạo lực, máu me. Cân nhắc trước khi xem.   chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Bình luận về phim

Từ khóa:

Màn Đêm Kéo Đến, Phim Màn Đêm Kéo Đến, Màn Đêm Kéo Đến HD, Màn Đêm Kéo Đến 2018, Màn Đêm Kéo Đến Full, Trailer Màn Đêm Kéo Đến, Tải Phim Màn Đêm Kéo Đến, Download Phim Màn Đêm Kéo Đến, Màn Đêm Kéo Đến Vietsub, Màn Đêm Kéo Đến Thuyết Minh, The Night Comes For Us, Phim The Night Comes For Us, The Night Comes For Us HD, The Night Comes For Us 2018, The Night Comes For Us Full, Trailer The Night Comes For Us, Tải Phim The Night Comes For Us, Download Phim The Night Comes For Us, The Night Comes For Us Vietsub, The Night Comes For Us Thuyết Minh, Revaldo, Phim Revaldo, Revaldo HD, Revaldo 2018, Revaldo Full, Trailer Revaldo, Tải Phim Revaldo, Download Phim Revaldo, Revaldo Vietsub, Revaldo Thuyết Minh, Dimas Anggara, Phim Dimas Anggara, Dimas Anggara HD, Dimas Anggara 2018, Dimas Anggara Full, Trailer Dimas Anggara, Tải Phim Dimas Anggara, Download Phim Dimas Anggara, Dimas Anggara Vietsub, Dimas Anggara Thuyết Minh, Abimana Aryasatya, Phim Abimana Aryasatya, Abimana Aryasatya HD, Abimana Aryasatya 2018, Abimana Aryasatya Full, Trailer Abimana Aryasatya, Tải Phim Abimana Aryasatya, Download Phim Abimana Aryasatya, Abimana Aryasatya Vietsub, Abimana Aryasatya Thuyết Minh, Morgan Oey, Phim Morgan Oey, Morgan Oey HD, Morgan Oey 2018, Morgan Oey Full, Trailer Morgan Oey, Tải Phim Morgan Oey, Download Phim Morgan Oey, Morgan Oey Vietsub, Morgan Oey Thuyết Minh, Epy Kusnandar, Phim Epy Kusnandar, Epy Kusnandar HD, Epy Kusnandar 2018, Epy Kusnandar Full, Trailer Epy Kusnandar, Tải Phim Epy Kusnandar, Download Phim Epy Kusnandar, Epy Kusnandar Vietsub, Epy Kusnandar Thuyết Minh, Asha Kenyeri Bermudez, Phim Asha Kenyeri Bermudez, Asha Kenyeri Bermudez HD, Asha Kenyeri Bermudez 2018, Asha Kenyeri Bermudez Full, Trailer Asha Kenyeri Bermudez, Tải Phim Asha Kenyeri Bermudez, Download Phim Asha Kenyeri Bermudez, Asha Kenyeri Bermudez Vietsub, Asha Kenyeri Bermudez Thuyết Minh, Salvita Decorte, Phim Salvita Decorte, Salvita Decorte HD, Salvita Decorte 2018, Salvita Decorte Full, Trailer Salvita Decorte, Tải Phim Salvita Decorte, Download Phim Salvita Decorte, Salvita Decorte Vietsub, Salvita Decorte Thuyết Minh, Dian Sastrowardoyo, Phim Dian Sastrowardoyo, Dian Sastrowardoyo HD, Dian Sastrowardoyo 2018, Dian Sastrowardoyo Full, Trailer Dian Sastrowardoyo, Tải Phim Dian Sastrowardoyo, Download Phim Dian Sastrowardoyo, Dian Sastrowardoyo Vietsub, Dian Sastrowardoyo Thuyết Minh, Shareefa Daanish, Phim Shareefa Daanish, Shareefa Daanish HD, Shareefa Daanish 2018, Shareefa Daanish Full, Trailer Shareefa Daanish, Tải Phim Shareefa Daanish, Download Phim Shareefa Daanish, Shareefa Daanish Vietsub, Shareefa Daanish Thuyết Minh, Zack Lee, Phim Zack Lee, Zack Lee HD, Zack Lee 2018, Zack Lee Full, Trailer Zack Lee, Tải Phim Zack Lee, Download Phim Zack Lee, Zack Lee Vietsub, Zack Lee Thuyết Minh, Joe Taslim, Phim Joe Taslim, Joe Taslim HD, Joe Taslim 2018, Joe Taslim Full, Trailer Joe Taslim, Tải Phim Joe Taslim, Download Phim Joe Taslim, Joe Taslim Vietsub, Joe Taslim Thuyết Minh, Julie Estelle, Phim Julie Estelle, Julie Estelle HD, Julie Estelle 2018, Julie Estelle Full, Trailer Julie Estelle, Tải Phim Julie Estelle, Download Phim Julie Estelle, Julie Estelle Vietsub, Julie Estelle Thuyết Minh, Hannah Al Rashid, Phim Hannah Al Rashid, Hannah Al Rashid HD, Hannah Al Rashid 2018, Hannah Al Rashid Full, Trailer Hannah Al Rashid, Tải Phim Hannah Al Rashid, Download Phim Hannah Al Rashid, Hannah Al Rashid Vietsub, Hannah Al Rashid Thuyết Minh, Iko Uwais, Phim Iko Uwais, Iko Uwais HD, Iko Uwais 2018, Iko Uwais Full, Trailer Iko Uwais, Tải Phim Iko Uwais, Download Phim Iko Uwais, Iko Uwais Vietsub, Iko Uwais Thuyết Minh, Sunny Pang, Phim Sunny Pang, Sunny Pang HD, Sunny Pang 2018, Sunny Pang Full, Trailer Sunny Pang, Tải Phim Sunny Pang, Download Phim Sunny Pang, Sunny Pang Vietsub, Sunny Pang Thuyết Minh, Timo Tjahjanto, Phim Timo Tjahjanto, Timo Tjahjanto HD, Timo Tjahjanto 2018, Timo Tjahjanto Full, Trailer Timo Tjahjanto, Tải Phim Timo Tjahjanto, Download Phim Timo Tjahjanto, Timo Tjahjanto Vietsub, Timo Tjahjanto Thuyết Minh