Nam Bc Ci The Condor Heroes Return 1994

Cập Nhật Lúc:
01:34:28 29/12/2013

Thể loại:
V Thu?t, C? Trang, Tv Show

Quốc gia:
H?ng Kng

Diễn viên:
Hu?nh Ti?u Y?n, Ng?y Tu?n Ki?t, Tr?nh Y Ki?n

Đạo diễn:
L Thnh X??ng

Năm sản xuất:
1994

Công ty SX:
Tvb

Thời lượng:
20 T?p

Chất lượng:
SD

Lượt xem:
1151

Đánh giá

Nam  Bc Ci - The Condor Heroes Return 1994

Nội dung phim

Tri?u B?c T?ng võ lâm có t? ??i cao th? ?ông Tà - Tây ??c - Nam ?? - B?c Cái n?i danh v?i nh?ng tuy?t h?c uy ch?n giang h? nh? Hàng Long Th?p Bát Ch??ng hay Nh?t D??ng Ch?. Trong ?ó Nam ?? ?oàn Tr?n H?ng và B?c Cái H?ng Th?t Công là hai cao th? ???c kính tr?ng vì ngh?a khí giang h?...

Bình luận về phim