One Piece Ngoi Truyn: I Hi M Thc 2012

Cập Nhật Lúc:
12:52:00 29/12/2013

Thể loại:
V Thu?t, Hi H??c, Ho?t Hnh, Phiu L?u

Quốc gia:
Nh?t B?n

Diễn viên:
Ikue Ohtani, Hiroaki Hirata, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi

Đạo diễn:
Knosuke Uda

Năm sản xuất:
2012

Công ty SX:
Toei Animation Company

Thời lượng:
46 Pht

Chất lượng:
HQ

Lượt xem:
80

Đánh giá

One Piece Ngoi Truyn: I Hi M Thc -  2012

Nội dung phim

M?t cu?c thi ?m th?c ???c t? ch?c v?i ph?n th??ng là lo?i th?t Carat, ???c t??ng truy?n là th? c?c ph?m quý hi?m ngon nh?t th? gi?i. Ph?n th??ng h?p d?n này l?p t?c lôi kéo s? tham gia tranh tài c?a Goku, Luffy và Toriko cùng m?t lúc. M?t khác, Vegeta - Zorro - Zebra b?t ng? ch?m trán và m?t cu?c chi?n c?a nh?ng chi?n bình m?nh nh?t c?ng n? ra. Li?u ai s? là ng??i giành ???c chi?n th?ng? Tags b?y vin ng?c r?ng   songoku   dragon ball   Trailer & trch ?o?n 131 Toriko X One Piece X Dragon Ball Z...

Bình luận về phim

Từ khóa:

One Piece Ngoi Truyn: I Hi M Thc, Phim One Piece Ngoi Truyn: I Hi M Thc, One Piece Ngoi Truyn: I Hi M Thc HD, One Piece Ngoi Truyn: I Hi M Thc 2018, One Piece Ngoi Truyn: I Hi M Thc Full, Trailer One Piece Ngoi Truyn: I Hi M Thc, Tải Phim One Piece Ngoi Truyn: I Hi M Thc, Download Phim One Piece Ngoi Truyn: I Hi M Thc, One Piece Ngoi Truyn: I Hi M Thc Vietsub, One Piece Ngoi Truyn: I Hi M Thc Thuyết Minh, Ikue Ohtani, Phim Ikue Ohtani, Ikue Ohtani HD, Ikue Ohtani 2018, Ikue Ohtani Full, Trailer Ikue Ohtani, Tải Phim Ikue Ohtani, Download Phim Ikue Ohtani, Ikue Ohtani Vietsub, Ikue Ohtani Thuyết Minh, Hiroaki Hirata, Phim Hiroaki Hirata, Hiroaki Hirata HD, Hiroaki Hirata 2018, Hiroaki Hirata Full, Trailer Hiroaki Hirata, Tải Phim Hiroaki Hirata, Download Phim Hiroaki Hirata, Hiroaki Hirata Vietsub, Hiroaki Hirata Thuyết Minh, Akemi Okamura, Phim Akemi Okamura, Akemi Okamura HD, Akemi Okamura 2018, Akemi Okamura Full, Trailer Akemi Okamura, Tải Phim Akemi Okamura, Download Phim Akemi Okamura, Akemi Okamura Vietsub, Akemi Okamura Thuyết Minh, Kappei Yamaguchi, Phim Kappei Yamaguchi, Kappei Yamaguchi HD, Kappei Yamaguchi 2018, Kappei Yamaguchi Full, Trailer Kappei Yamaguchi, Tải Phim Kappei Yamaguchi, Download Phim Kappei Yamaguchi, Kappei Yamaguchi Vietsub, Kappei Yamaguchi Thuyết Minh, Knosuke Uda, Phim Knosuke Uda, Knosuke Uda HD, Knosuke Uda 2018, Knosuke Uda Full, Trailer Knosuke Uda, Tải Phim Knosuke Uda, Download Phim Knosuke Uda, Knosuke Uda Vietsub, Knosuke Uda Thuyết Minh