Pha Sau Cuc Truy St War, Inc. 2008

Cập Nhật Lúc:
09:39:11 28/12/2013

Thể loại:
Hnh ??ng, Hnh S?

Quốc gia:
u M?

Diễn viên:
Sir Ben Kingsley, Marisa Tomei, John Cusack, Hilary Duff

Đạo diễn:
Joshua Seftel

Năm sản xuất:
2008

Công ty SX:

Thời lượng:
106 pht

Chất lượng:
SD

Lượt xem:
43

Đánh giá

Pha Sau Cuc Truy St - War, Inc. 2008

Nội dung phim

Gi?i thi?u: War, Inc. là b? phim châm bi?m tình hình chính tr? l?y b?i c?nh t?i Turaqistan, qu?c gia b? chi ph?i b?i m?t t?p ?oàn t? nhân ng??i M? v?i ng??i ?i?u hành v?n là c?u phó t?ng th?ng M? (Dan Aykroyd). Trong n? l?c nh?m duy trì nh?ng món l?i nhu?n béo b? t? nh?ng qu?c gia ?ang b? chi?n tranh chi ph?i, ch? t?ch t?p ?oàn n? ?ã thuê tên gi?t m??n Brand Hauser (John Cusack) ?? th? tiêu b? tr??ng d?u khí c?a m?t qu?c gia Trung ?ông. Gi? ?ây, trong lúc v?n ?ang v?t l?n v?i cái ác ?ang l?n d?n lên trong tâm trí c?a mình, Brand v?a ph?i duy trì v? b?c là nhà s?n xu?t ch??ng trình th??ng m?i c?a t?p ?oàn v?i nhi?m v? t? ch?c t?t l? c??i c?a ngôi sao ca nh?c ng??i Trung ?ông Yonica Babyyeah (Hilary Duff) v?a ph?i dè ch?ng s? nhòm ngó c?a cô nàng phóng viên cánh t? xinh ??p Natalie Hegalhuzen (Marisa Tome)

Bình luận về phim

Từ khóa:

Pha Sau Cuc Truy St, Phim Pha Sau Cuc Truy St, Pha Sau Cuc Truy St HD, Pha Sau Cuc Truy St 2018, Pha Sau Cuc Truy St Full, Trailer Pha Sau Cuc Truy St, Tải Phim Pha Sau Cuc Truy St, Download Phim Pha Sau Cuc Truy St, Pha Sau Cuc Truy St Vietsub, Pha Sau Cuc Truy St Thuyết Minh, War, Phim War, War HD, War 2018, War Full, Trailer War, Tải Phim War, Download Phim War, War Vietsub, War Thuyết Minh, Inc., Phim Inc., Inc. HD, Inc. 2018, Inc. Full, Trailer Inc., Tải Phim Inc., Download Phim Inc., Inc. Vietsub, Inc. Thuyết Minh, Sir Ben Kingsley, Phim Sir Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley HD, Sir Ben Kingsley 2018, Sir Ben Kingsley Full, Trailer Sir Ben Kingsley, Tải Phim Sir Ben Kingsley, Download Phim Sir Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley Vietsub, Sir Ben Kingsley Thuyết Minh, Marisa Tomei, Phim Marisa Tomei, Marisa Tomei HD, Marisa Tomei 2018, Marisa Tomei Full, Trailer Marisa Tomei, Tải Phim Marisa Tomei, Download Phim Marisa Tomei, Marisa Tomei Vietsub, Marisa Tomei Thuyết Minh, John Cusack, Phim John Cusack, John Cusack HD, John Cusack 2018, John Cusack Full, Trailer John Cusack, Tải Phim John Cusack, Download Phim John Cusack, John Cusack Vietsub, John Cusack Thuyết Minh, Hilary Duff, Phim Hilary Duff, Hilary Duff HD, Hilary Duff 2018, Hilary Duff Full, Trailer Hilary Duff, Tải Phim Hilary Duff, Download Phim Hilary Duff, Hilary Duff Vietsub, Hilary Duff Thuyết Minh, Joshua Seftel, Phim Joshua Seftel, Joshua Seftel HD, Joshua Seftel 2018, Joshua Seftel Full, Trailer Joshua Seftel, Tải Phim Joshua Seftel, Download Phim Joshua Seftel, Joshua Seftel Vietsub, Joshua Seftel Thuyết Minh