Thm T Trn Tam: Phn 3 2013

Cập Nhật Lúc:
12:57:17 29/12/2013

Thể loại:
Hnh ??ng, Hnh S?

Quốc gia:
H?ng Kng

Diễn viên:
Tr?n Quan Thi, L Th?n H?o, Giang Nh?t Y?n, Tr??ng Gia Huy, Quch Ph Thnh

Đạo diễn:
Bnh Thu?n

Năm sản xuất:
2013

Công ty SX:
Universe Entertainment

Thời lượng:
102 Pht

Chất lượng:
HD

Lượt xem:
31

Đánh giá

Thm T Trn Tam: Phn 3 -  2013

Nội dung phim

Tr?n Tam vì ?i?u tra cái ch?t c?a cha m? 3 n?m v? tr??c ?ã tìm t?i Malaysia ?? tìm manh m?i. Do không quen thu?c vùng ??t này, g?p ph?i vô s? nh?ng l?i nói d?i nên anh ?ã nh? t?i s? giúp ?? c?a m?t trinh thám b?n ??a là Tr?nh Phong H?. Tr?i qua vô s? nh?ng s? ki?n phát sinh, hai ng??i ?ã có th? cùng nhau "??ng m?u", ?i?u tra ra chân t??ng s? vi?c, v?ch rõ nh?ng th? ?o?n th?c s? ??ng sau... Các c?nh phim di?n ra tr?i t? Qu?ng Châu, Thái Lan, Malaysia; v?i ??y ?? các màn ??u súng h?p d?n, có mìn n?, truy ?u?i b?ng xe ô tô, các c?nh hành ??ng võ thu?t... Trailer & trch ?o?n 122 The Detective 3: The Conspirators...

Bình luận về phim

Từ khóa:

Thm T Trn Tam: Phn 3, Phim Thm T Trn Tam: Phn 3, Thm T Trn Tam: Phn 3 HD, Thm T Trn Tam: Phn 3 2018, Thm T Trn Tam: Phn 3 Full, Trailer Thm T Trn Tam: Phn 3, Tải Phim Thm T Trn Tam: Phn 3, Download Phim Thm T Trn Tam: Phn 3, Thm T Trn Tam: Phn 3 Vietsub, Thm T Trn Tam: Phn 3 Thuyết Minh, Tr?n Quan Thi, Phim Tr?n Quan Thi, Tr?n Quan Thi HD, Tr?n Quan Thi 2018, Tr?n Quan Thi Full, Trailer Tr?n Quan Thi, Tải Phim Tr?n Quan Thi, Download Phim Tr?n Quan Thi, Tr?n Quan Thi Vietsub, Tr?n Quan Thi Thuyết Minh, L Th?n H?o, Phim L Th?n H?o, L Th?n H?o HD, L Th?n H?o 2018, L Th?n H?o Full, Trailer L Th?n H?o, Tải Phim L Th?n H?o, Download Phim L Th?n H?o, L Th?n H?o Vietsub, L Th?n H?o Thuyết Minh, Giang Nh?t Y?n, Phim Giang Nh?t Y?n, Giang Nh?t Y?n HD, Giang Nh?t Y?n 2018, Giang Nh?t Y?n Full, Trailer Giang Nh?t Y?n, Tải Phim Giang Nh?t Y?n, Download Phim Giang Nh?t Y?n, Giang Nh?t Y?n Vietsub, Giang Nh?t Y?n Thuyết Minh, Tr??ng Gia Huy, Phim Tr??ng Gia Huy, Tr??ng Gia Huy HD, Tr??ng Gia Huy 2018, Tr??ng Gia Huy Full, Trailer Tr??ng Gia Huy, Tải Phim Tr??ng Gia Huy, Download Phim Tr??ng Gia Huy, Tr??ng Gia Huy Vietsub, Tr??ng Gia Huy Thuyết Minh, Quch Ph Thnh, Phim Quch Ph Thnh, Quch Ph Thnh HD, Quch Ph Thnh 2018, Quch Ph Thnh Full, Trailer Quch Ph Thnh, Tải Phim Quch Ph Thnh, Download Phim Quch Ph Thnh, Quch Ph Thnh Vietsub, Quch Ph Thnh Thuyết Minh, Bnh Thu?n, Phim Bnh Thu?n, Bnh Thu?n HD, Bnh Thu?n 2018, Bnh Thu?n Full, Trailer Bnh Thu?n, Tải Phim Bnh Thu?n, Download Phim Bnh Thu?n, Bnh Thu?n Vietsub, Bnh Thu?n Thuyết Minh