Liên hệ quảng cáo
[email protected]

Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng Along With The Gods 2: The Last 49 Days 2018

Cập Nhật Lúc:
09:35:52 24/09/2018

Thể loại:
Hành Động, Viễn Tưởng

Quốc gia:
Hàn Quốc

Diễn viên:
Jung A-Mi, Kang Shin-Chul, Min Moo-Je, Hong Ki-Joon, Ryoo Je-Seung, No Kang-Min, Kwon Soo-Jung, Kim Ji-An, Kim Tae-Joon, Hong-In, Jung Yoo-An, Kim Myung-Gon, Lee Kyoung-Young, Jung Hae-Kyun, Ye Soo-Jung, Do Kyung-Soo, Jung Ji-Hoon, Nam Il-Woo, Jo Han-Chul, Lim Won-Hee, Ju Ji-Hoon, Oh Hee-Joon, Kim Min Jong, Lee Jung Jae, Kim Dong Wook, Jang Gwang, Sung Dong Il, Lee Joon Hyuk, Kim Hyang Gi, Ha Jung Woo, Ma Dong Seok

Đạo diễn:
Kim Yong Hwa

NSX:
2018

Công ty SX:
Dexter Studios, Realies Pictures

Thời lượng:
142 phút

Chất lượng:
HD

Lượt xem:
18

Đánh giá

Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng - Along With The Gods 2: The Last 49 Days 2018

Nội dung phim

Thử Thách Thần Chết 2: 49 ngày cuối cùng kể về chàng trai Su Hong đã được chọn là linh hồn thuần khiết thứ 49 cần giúp đỡ, cũng là linh hồn thuần khiết cuối cùng để cả 3 vệ thần hoàn thành sứ mệnh. Sau sứ mệnh này, họ cũng sẽ đầu thai làm kiếp người mới. Tuy nhiên trong cuộc hành trình 49 ngày cuối cùng này, thân phận của 3 vệ thần dần được hé lộ. Mọi thứ bắt đầu gay cấn hơn khi họ dần lấy lại những ký ức bi kịch của kiếp trước thông qua Gia Thần - một vị thần có quyền lực và vai trò không hề nhỏ ở dương thế. chúc các bạn xem phim vui vẻ.

Bình luận về phim

Từ khóa:

Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng, Phim Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng, Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng HD, Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng 2019, Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng Full, Trailer Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng, Tải Phim Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng, Download Phim Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng, Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng Vietsub, Thử Thách Thần Chết 2: 49 Ngày Cuối Cùng Thuyết Minh, Along With The Gods 2: The Last 49 Days, Phim Along With The Gods 2: The Last 49 Days, Along With The Gods 2: The Last 49 Days HD, Along With The Gods 2: The Last 49 Days 2019, Along With The Gods 2: The Last 49 Days Full, Trailer Along With The Gods 2: The Last 49 Days, Tải Phim Along With The Gods 2: The Last 49 Days, Download Phim Along With The Gods 2: The Last 49 Days, Along With The Gods 2: The Last 49 Days Vietsub, Along With The Gods 2: The Last 49 Days Thuyết Minh, Jung A-Mi, Phim Jung A-Mi, Jung A-Mi HD, Jung A-Mi 2019, Jung A-Mi Full, Trailer Jung A-Mi, Tải Phim Jung A-Mi, Download Phim Jung A-Mi, Jung A-Mi Vietsub, Jung A-Mi Thuyết Minh, Kang Shin-Chul, Phim Kang Shin-Chul, Kang Shin-Chul HD, Kang Shin-Chul 2019, Kang Shin-Chul Full, Trailer Kang Shin-Chul, Tải Phim Kang Shin-Chul, Download Phim Kang Shin-Chul, Kang Shin-Chul Vietsub, Kang Shin-Chul Thuyết Minh, Min Moo-Je, Phim Min Moo-Je, Min Moo-Je HD, Min Moo-Je 2019, Min Moo-Je Full, Trailer Min Moo-Je, Tải Phim Min Moo-Je, Download Phim Min Moo-Je, Min Moo-Je Vietsub, Min Moo-Je Thuyết Minh, Hong Ki-Joon, Phim Hong Ki-Joon, Hong Ki-Joon HD, Hong Ki-Joon 2019, Hong Ki-Joon Full, Trailer Hong Ki-Joon, Tải Phim Hong Ki-Joon, Download Phim Hong Ki-Joon, Hong Ki-Joon Vietsub, Hong Ki-Joon Thuyết Minh, Ryoo Je-Seung, Phim Ryoo Je-Seung, Ryoo Je-Seung HD, Ryoo Je-Seung 2019, Ryoo Je-Seung Full, Trailer Ryoo Je-Seung, Tải Phim Ryoo Je-Seung, Download Phim Ryoo Je-Seung, Ryoo Je-Seung Vietsub, Ryoo Je-Seung Thuyết Minh, No Kang-Min, Phim No Kang-Min, No Kang-Min HD, No Kang-Min 2019, No Kang-Min Full, Trailer No Kang-Min, Tải Phim No Kang-Min, Download Phim No Kang-Min, No Kang-Min Vietsub, No Kang-Min Thuyết Minh, Kwon Soo-Jung, Phim Kwon Soo-Jung, Kwon Soo-Jung HD, Kwon Soo-Jung 2019, Kwon Soo-Jung Full, Trailer Kwon Soo-Jung, Tải Phim Kwon Soo-Jung, Download Phim Kwon Soo-Jung, Kwon Soo-Jung Vietsub, Kwon Soo-Jung Thuyết Minh, Kim Ji-An, Phim Kim Ji-An, Kim Ji-An HD, Kim Ji-An 2019, Kim Ji-An Full, Trailer Kim Ji-An, Tải Phim Kim Ji-An, Download Phim Kim Ji-An, Kim Ji-An Vietsub, Kim Ji-An Thuyết Minh, Kim Tae-Joon, Phim Kim Tae-Joon, Kim Tae-Joon HD, Kim Tae-Joon 2019, Kim Tae-Joon Full, Trailer Kim Tae-Joon, Tải Phim Kim Tae-Joon, Download Phim Kim Tae-Joon, Kim Tae-Joon Vietsub, Kim Tae-Joon Thuyết Minh, Hong-In, Phim Hong-In, Hong-In HD, Hong-In 2019, Hong-In Full, Trailer Hong-In, Tải Phim Hong-In, Download Phim Hong-In, Hong-In Vietsub, Hong-In Thuyết Minh, Jung Yoo-An, Phim Jung Yoo-An, Jung Yoo-An HD, Jung Yoo-An 2019, Jung Yoo-An Full, Trailer Jung Yoo-An, Tải Phim Jung Yoo-An, Download Phim Jung Yoo-An, Jung Yoo-An Vietsub, Jung Yoo-An Thuyết Minh, Kim Myung-Gon, Phim Kim Myung-Gon, Kim Myung-Gon HD, Kim Myung-Gon 2019, Kim Myung-Gon Full, Trailer Kim Myung-Gon, Tải Phim Kim Myung-Gon, Download Phim Kim Myung-Gon, Kim Myung-Gon Vietsub, Kim Myung-Gon Thuyết Minh, Lee Kyoung-Young, Phim Lee Kyoung-Young, Lee Kyoung-Young HD, Lee Kyoung-Young 2019, Lee Kyoung-Young Full, Trailer Lee Kyoung-Young, Tải Phim Lee Kyoung-Young, Download Phim Lee Kyoung-Young, Lee Kyoung-Young Vietsub, Lee Kyoung-Young Thuyết Minh, Jung Hae-Kyun, Phim Jung Hae-Kyun, Jung Hae-Kyun HD, Jung Hae-Kyun 2019, Jung Hae-Kyun Full, Trailer Jung Hae-Kyun, Tải Phim Jung Hae-Kyun, Download Phim Jung Hae-Kyun, Jung Hae-Kyun Vietsub, Jung Hae-Kyun Thuyết Minh, Ye Soo-Jung, Phim Ye Soo-Jung, Ye Soo-Jung HD, Ye Soo-Jung 2019, Ye Soo-Jung Full, Trailer Ye Soo-Jung, Tải Phim Ye Soo-Jung, Download Phim Ye Soo-Jung, Ye Soo-Jung Vietsub, Ye Soo-Jung Thuyết Minh, Do Kyung-Soo, Phim Do Kyung-Soo, Do Kyung-Soo HD, Do Kyung-Soo 2019, Do Kyung-Soo Full, Trailer Do Kyung-Soo, Tải Phim Do Kyung-Soo, Download Phim Do Kyung-Soo, Do Kyung-Soo Vietsub, Do Kyung-Soo Thuyết Minh, Jung Ji-Hoon, Phim Jung Ji-Hoon, Jung Ji-Hoon HD, Jung Ji-Hoon 2019, Jung Ji-Hoon Full, Trailer Jung Ji-Hoon, Tải Phim Jung Ji-Hoon, Download Phim Jung Ji-Hoon, Jung Ji-Hoon Vietsub, Jung Ji-Hoon Thuyết Minh, Nam Il-Woo, Phim Nam Il-Woo, Nam Il-Woo HD, Nam Il-Woo 2019, Nam Il-Woo Full, Trailer Nam Il-Woo, Tải Phim Nam Il-Woo, Download Phim Nam Il-Woo, Nam Il-Woo Vietsub, Nam Il-Woo Thuyết Minh, Jo Han-Chul, Phim Jo Han-Chul, Jo Han-Chul HD, Jo Han-Chul 2019, Jo Han-Chul Full, Trailer Jo Han-Chul, Tải Phim Jo Han-Chul, Download Phim Jo Han-Chul, Jo Han-Chul Vietsub, Jo Han-Chul Thuyết Minh, Lim Won-Hee, Phim Lim Won-Hee, Lim Won-Hee HD, Lim Won-Hee 2019, Lim Won-Hee Full, Trailer Lim Won-Hee, Tải Phim Lim Won-Hee, Download Phim Lim Won-Hee, Lim Won-Hee Vietsub, Lim Won-Hee Thuyết Minh, Ju Ji-Hoon, Phim Ju Ji-Hoon, Ju Ji-Hoon HD, Ju Ji-Hoon 2019, Ju Ji-Hoon Full, Trailer Ju Ji-Hoon, Tải Phim Ju Ji-Hoon, Download Phim Ju Ji-Hoon, Ju Ji-Hoon Vietsub, Ju Ji-Hoon Thuyết Minh, Oh Hee-Joon, Phim Oh Hee-Joon, Oh Hee-Joon HD, Oh Hee-Joon 2019, Oh Hee-Joon Full, Trailer Oh Hee-Joon, Tải Phim Oh Hee-Joon, Download Phim Oh Hee-Joon, Oh Hee-Joon Vietsub, Oh Hee-Joon Thuyết Minh, Kim Min Jong, Phim Kim Min Jong, Kim Min Jong HD, Kim Min Jong 2019, Kim Min Jong Full, Trailer Kim Min Jong, Tải Phim Kim Min Jong, Download Phim Kim Min Jong, Kim Min Jong Vietsub, Kim Min Jong Thuyết Minh, Lee Jung Jae, Phim Lee Jung Jae, Lee Jung Jae HD, Lee Jung Jae 2019, Lee Jung Jae Full, Trailer Lee Jung Jae, Tải Phim Lee Jung Jae, Download Phim Lee Jung Jae, Lee Jung Jae Vietsub, Lee Jung Jae Thuyết Minh, Kim Dong Wook, Phim Kim Dong Wook, Kim Dong Wook HD, Kim Dong Wook 2019, Kim Dong Wook Full, Trailer Kim Dong Wook, Tải Phim Kim Dong Wook, Download Phim Kim Dong Wook, Kim Dong Wook Vietsub, Kim Dong Wook Thuyết Minh, Jang Gwang, Phim Jang Gwang, Jang Gwang HD, Jang Gwang 2019, Jang Gwang Full, Trailer Jang Gwang, Tải Phim Jang Gwang, Download Phim Jang Gwang, Jang Gwang Vietsub, Jang Gwang Thuyết Minh, Sung Dong Il, Phim Sung Dong Il, Sung Dong Il HD, Sung Dong Il 2019, Sung Dong Il Full, Trailer Sung Dong Il, Tải Phim Sung Dong Il, Download Phim Sung Dong Il, Sung Dong Il Vietsub, Sung Dong Il Thuyết Minh, Lee Joon Hyuk, Phim Lee Joon Hyuk, Lee Joon Hyuk HD, Lee Joon Hyuk 2019, Lee Joon Hyuk Full, Trailer Lee Joon Hyuk, Tải Phim Lee Joon Hyuk, Download Phim Lee Joon Hyuk, Lee Joon Hyuk Vietsub, Lee Joon Hyuk Thuyết Minh, Kim Hyang Gi, Phim Kim Hyang Gi, Kim Hyang Gi HD, Kim Hyang Gi 2019, Kim Hyang Gi Full, Trailer Kim Hyang Gi, Tải Phim Kim Hyang Gi, Download Phim Kim Hyang Gi, Kim Hyang Gi Vietsub, Kim Hyang Gi Thuyết Minh, Ha Jung Woo, Phim Ha Jung Woo, Ha Jung Woo HD, Ha Jung Woo 2019, Ha Jung Woo Full, Trailer Ha Jung Woo, Tải Phim Ha Jung Woo, Download Phim Ha Jung Woo, Ha Jung Woo Vietsub, Ha Jung Woo Thuyết Minh, Ma Dong Seok, Phim Ma Dong Seok, Ma Dong Seok HD, Ma Dong Seok 2019, Ma Dong Seok Full, Trailer Ma Dong Seok, Tải Phim Ma Dong Seok, Download Phim Ma Dong Seok, Ma Dong Seok Vietsub, Ma Dong Seok Thuyết Minh, Kim Yong Hwa, Phim Kim Yong Hwa, Kim Yong Hwa HD, Kim Yong Hwa 2019, Kim Yong Hwa Full, Trailer Kim Yong Hwa, Tải Phim Kim Yong Hwa, Download Phim Kim Yong Hwa, Kim Yong Hwa Vietsub, Kim Yong Hwa Thuyết Minh
Liên hệ quảng cáo
[email protected]
Liên hệ quảng cáo
[email protected]
Liên hệ quảng cáo
[email protected]