Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ The Empress Of China 2014

Cập Nhật Lúc:
04:52:36 20/01/2015

Thể loại:
Cổ Trang

Quốc gia:
Trung Quốc

Diễn viên:
Hà Hân, Lý Quang Phục, Thẩm Bảo Bình, Lý Cảnh Nhi, Mễ Lộ, Lý Duyệt Khê, Lưu Chỉ Tịch, Tôn Giai Kỳ, Trương Đồng, Trương Gia Nghê, Vương Hội Xuân, Thi Thi, Lý Lý Nhân, Nhậm Sơn, Lý Giải, Trương Phong Nghị, Vương Á Nam, Trần Tư Tư, Trương Hinh Dư, Trương Định Hàm, Châu Hải My, Du Hạo Minh, Trương Quân Ninh, Trương Đỉnh, Ngô Tú Ba, Lý Trị Đình, Lý Thần, Phạm Băng Băng

Đạo diễn:
Cao Dực Tuấn

Năm sản xuất:
2014

Công ty SX:
Hãng Phim Phạm Băng Băng, Đường Đức Điện Ảnh & Tập Đoàn Trung Ảnh

Thời lượng:
62/82 tập

Chất lượng:
HD + Việt SUB

Lượt xem:
965

Đánh giá

Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ - The Empress Of China 2014

Nội dung phim

Bộ phim kể về cuộc đời của nàng Võ Tắc Thiên . Từ lúc bước vào cung cho đến khi ngồi lên ngai vàng trở thành nữ hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa .

Bình luận về phim

Từ khóa:

Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ, Phim Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ, Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ HD, Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 2018, Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ Full, Trailer Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ, Tải Phim Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ, Download Phim Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ, Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ Vietsub, Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ Thuyết Minh, The Empress Of China, Phim The Empress Of China, The Empress Of China HD, The Empress Of China 2018, The Empress Of China Full, Trailer The Empress Of China, Tải Phim The Empress Of China, Download Phim The Empress Of China, The Empress Of China Vietsub, The Empress Of China Thuyết Minh, Hà Hân, Phim Hà Hân, Hà Hân HD, Hà Hân 2018, Hà Hân Full, Trailer Hà Hân, Tải Phim Hà Hân, Download Phim Hà Hân, Hà Hân Vietsub, Hà Hân Thuyết Minh, Lý Quang Phục, Phim Lý Quang Phục, Lý Quang Phục HD, Lý Quang Phục 2018, Lý Quang Phục Full, Trailer Lý Quang Phục, Tải Phim Lý Quang Phục, Download Phim Lý Quang Phục, Lý Quang Phục Vietsub, Lý Quang Phục Thuyết Minh, Thẩm Bảo Bình, Phim Thẩm Bảo Bình, Thẩm Bảo Bình HD, Thẩm Bảo Bình 2018, Thẩm Bảo Bình Full, Trailer Thẩm Bảo Bình, Tải Phim Thẩm Bảo Bình, Download Phim Thẩm Bảo Bình, Thẩm Bảo Bình Vietsub, Thẩm Bảo Bình Thuyết Minh, Lý Cảnh Nhi, Phim Lý Cảnh Nhi, Lý Cảnh Nhi HD, Lý Cảnh Nhi 2018, Lý Cảnh Nhi Full, Trailer Lý Cảnh Nhi, Tải Phim Lý Cảnh Nhi, Download Phim Lý Cảnh Nhi, Lý Cảnh Nhi Vietsub, Lý Cảnh Nhi Thuyết Minh, Mễ Lộ, Phim Mễ Lộ, Mễ Lộ HD, Mễ Lộ 2018, Mễ Lộ Full, Trailer Mễ Lộ, Tải Phim Mễ Lộ, Download Phim Mễ Lộ, Mễ Lộ Vietsub, Mễ Lộ Thuyết Minh, Lý Duyệt Khê, Phim Lý Duyệt Khê, Lý Duyệt Khê HD, Lý Duyệt Khê 2018, Lý Duyệt Khê Full, Trailer Lý Duyệt Khê, Tải Phim Lý Duyệt Khê, Download Phim Lý Duyệt Khê, Lý Duyệt Khê Vietsub, Lý Duyệt Khê Thuyết Minh, Lưu Chỉ Tịch, Phim Lưu Chỉ Tịch, Lưu Chỉ Tịch HD, Lưu Chỉ Tịch 2018, Lưu Chỉ Tịch Full, Trailer Lưu Chỉ Tịch, Tải Phim Lưu Chỉ Tịch, Download Phim Lưu Chỉ Tịch, Lưu Chỉ Tịch Vietsub, Lưu Chỉ Tịch Thuyết Minh, Tôn Giai Kỳ, Phim Tôn Giai Kỳ, Tôn Giai Kỳ HD, Tôn Giai Kỳ 2018, Tôn Giai Kỳ Full, Trailer Tôn Giai Kỳ, Tải Phim Tôn Giai Kỳ, Download Phim Tôn Giai Kỳ, Tôn Giai Kỳ Vietsub, Tôn Giai Kỳ Thuyết Minh, Trương Đồng, Phim Trương Đồng, Trương Đồng HD, Trương Đồng 2018, Trương Đồng Full, Trailer Trương Đồng, Tải Phim Trương Đồng, Download Phim Trương Đồng, Trương Đồng Vietsub, Trương Đồng Thuyết Minh, Trương Gia Nghê, Phim Trương Gia Nghê, Trương Gia Nghê HD, Trương Gia Nghê 2018, Trương Gia Nghê Full, Trailer Trương Gia Nghê, Tải Phim Trương Gia Nghê, Download Phim Trương Gia Nghê, Trương Gia Nghê Vietsub, Trương Gia Nghê Thuyết Minh, Vương Hội Xuân, Phim Vương Hội Xuân, Vương Hội Xuân HD, Vương Hội Xuân 2018, Vương Hội Xuân Full, Trailer Vương Hội Xuân, Tải Phim Vương Hội Xuân, Download Phim Vương Hội Xuân, Vương Hội Xuân Vietsub, Vương Hội Xuân Thuyết Minh, Thi Thi, Phim Thi Thi, Thi Thi HD, Thi Thi 2018, Thi Thi Full, Trailer Thi Thi, Tải Phim Thi Thi, Download Phim Thi Thi, Thi Thi Vietsub, Thi Thi Thuyết Minh, Lý Lý Nhân, Phim Lý Lý Nhân, Lý Lý Nhân HD, Lý Lý Nhân 2018, Lý Lý Nhân Full, Trailer Lý Lý Nhân, Tải Phim Lý Lý Nhân, Download Phim Lý Lý Nhân, Lý Lý Nhân Vietsub, Lý Lý Nhân Thuyết Minh, Nhậm Sơn, Phim Nhậm Sơn, Nhậm Sơn HD, Nhậm Sơn 2018, Nhậm Sơn Full, Trailer Nhậm Sơn, Tải Phim Nhậm Sơn, Download Phim Nhậm Sơn, Nhậm Sơn Vietsub, Nhậm Sơn Thuyết Minh, Lý Giải, Phim Lý Giải, Lý Giải HD, Lý Giải 2018, Lý Giải Full, Trailer Lý Giải, Tải Phim Lý Giải, Download Phim Lý Giải, Lý Giải Vietsub, Lý Giải Thuyết Minh, Trương Phong Nghị, Phim Trương Phong Nghị, Trương Phong Nghị HD, Trương Phong Nghị 2018, Trương Phong Nghị Full, Trailer Trương Phong Nghị, Tải Phim Trương Phong Nghị, Download Phim Trương Phong Nghị, Trương Phong Nghị Vietsub, Trương Phong Nghị Thuyết Minh, Vương Á Nam, Phim Vương Á Nam, Vương Á Nam HD, Vương Á Nam 2018, Vương Á Nam Full, Trailer Vương Á Nam, Tải Phim Vương Á Nam, Download Phim Vương Á Nam, Vương Á Nam Vietsub, Vương Á Nam Thuyết Minh, Trần Tư Tư, Phim Trần Tư Tư, Trần Tư Tư HD, Trần Tư Tư 2018, Trần Tư Tư Full, Trailer Trần Tư Tư, Tải Phim Trần Tư Tư, Download Phim Trần Tư Tư, Trần Tư Tư Vietsub, Trần Tư Tư Thuyết Minh, Trương Hinh Dư, Phim Trương Hinh Dư, Trương Hinh Dư HD, Trương Hinh Dư 2018, Trương Hinh Dư Full, Trailer Trương Hinh Dư, Tải Phim Trương Hinh Dư, Download Phim Trương Hinh Dư, Trương Hinh Dư Vietsub, Trương Hinh Dư Thuyết Minh, Trương Định Hàm, Phim Trương Định Hàm, Trương Định Hàm HD, Trương Định Hàm 2018, Trương Định Hàm Full, Trailer Trương Định Hàm, Tải Phim Trương Định Hàm, Download Phim Trương Định Hàm, Trương Định Hàm Vietsub, Trương Định Hàm Thuyết Minh, Châu Hải My, Phim Châu Hải My, Châu Hải My HD, Châu Hải My 2018, Châu Hải My Full, Trailer Châu Hải My, Tải Phim Châu Hải My, Download Phim Châu Hải My, Châu Hải My Vietsub, Châu Hải My Thuyết Minh, Du Hạo Minh, Phim Du Hạo Minh, Du Hạo Minh HD, Du Hạo Minh 2018, Du Hạo Minh Full, Trailer Du Hạo Minh, Tải Phim Du Hạo Minh, Download Phim Du Hạo Minh, Du Hạo Minh Vietsub, Du Hạo Minh Thuyết Minh, Trương Quân Ninh, Phim Trương Quân Ninh, Trương Quân Ninh HD, Trương Quân Ninh 2018, Trương Quân Ninh Full, Trailer Trương Quân Ninh, Tải Phim Trương Quân Ninh, Download Phim Trương Quân Ninh, Trương Quân Ninh Vietsub, Trương Quân Ninh Thuyết Minh, Trương Đỉnh, Phim Trương Đỉnh, Trương Đỉnh HD, Trương Đỉnh 2018, Trương Đỉnh Full, Trailer Trương Đỉnh, Tải Phim Trương Đỉnh, Download Phim Trương Đỉnh, Trương Đỉnh Vietsub, Trương Đỉnh Thuyết Minh, Ngô Tú Ba, Phim Ngô Tú Ba, Ngô Tú Ba HD, Ngô Tú Ba 2018, Ngô Tú Ba Full, Trailer Ngô Tú Ba, Tải Phim Ngô Tú Ba, Download Phim Ngô Tú Ba, Ngô Tú Ba Vietsub, Ngô Tú Ba Thuyết Minh, Lý Trị Đình, Phim Lý Trị Đình, Lý Trị Đình HD, Lý Trị Đình 2018, Lý Trị Đình Full, Trailer Lý Trị Đình, Tải Phim Lý Trị Đình, Download Phim Lý Trị Đình, Lý Trị Đình Vietsub, Lý Trị Đình Thuyết Minh, Lý Thần, Phim Lý Thần, Lý Thần HD, Lý Thần 2018, Lý Thần Full, Trailer Lý Thần, Tải Phim Lý Thần, Download Phim Lý Thần, Lý Thần Vietsub, Lý Thần Thuyết Minh, Phạm Băng Băng, Phim Phạm Băng Băng, Phạm Băng Băng HD, Phạm Băng Băng 2018, Phạm Băng Băng Full, Trailer Phạm Băng Băng, Tải Phim Phạm Băng Băng, Download Phim Phạm Băng Băng, Phạm Băng Băng Vietsub, Phạm Băng Băng Thuyết Minh, Cao Dực Tuấn, Phim Cao Dực Tuấn, Cao Dực Tuấn HD, Cao Dực Tuấn 2018, Cao Dực Tuấn Full, Trailer Cao Dực Tuấn, Tải Phim Cao Dực Tuấn, Download Phim Cao Dực Tuấn, Cao Dực Tuấn Vietsub, Cao Dực Tuấn Thuyết Minh