Tải Phim Nâng Cấp - Upgrade 2018

Thể loại:
Hành Động, Kinh Dị, Viễn Tưởng

Quốc gia:
Âu Mỹ

Diễn viên:
Manjot Jassal, Clayton Jacobson, Linda Cropper, Rosco Campbell, Richard Anastasios, Christopher Kirby, Sachin Joab, Benedict Hardie, Renah Gallagher, Betty Gabriel, Michael M. Foster, Steve Danielsen, Richard Cawthorne, Logan Marshall-Green, Harrison Gilbertson

Đạo diễn:
Leigh Whannell

Thời lượng:
90 phút
Lượt xem:
26
Năm sản xuất:
2018
Cập Nhật Lúc:
04:50:53 16/08/2018

Link Tải Phim Đang Cập Nhật

Từ khóa:

Nâng Cấp, Phim Nâng Cấp, Nâng Cấp HD, Nâng Cấp 2018, Nâng Cấp Full, Trailer Nâng Cấp, Tải Phim Nâng Cấp, Download Phim Nâng Cấp, Nâng Cấp Vietsub, Nâng Cấp Thuyết Minh, Upgrade, Phim Upgrade, Upgrade HD, Upgrade 2018, Upgrade Full, Trailer Upgrade, Tải Phim Upgrade, Download Phim Upgrade, Upgrade Vietsub, Upgrade Thuyết Minh, Manjot Jassal, Phim Manjot Jassal, Manjot Jassal HD, Manjot Jassal 2018, Manjot Jassal Full, Trailer Manjot Jassal, Tải Phim Manjot Jassal, Download Phim Manjot Jassal, Manjot Jassal Vietsub, Manjot Jassal Thuyết Minh, Clayton Jacobson, Phim Clayton Jacobson, Clayton Jacobson HD, Clayton Jacobson 2018, Clayton Jacobson Full, Trailer Clayton Jacobson, Tải Phim Clayton Jacobson, Download Phim Clayton Jacobson, Clayton Jacobson Vietsub, Clayton Jacobson Thuyết Minh, Linda Cropper, Phim Linda Cropper, Linda Cropper HD, Linda Cropper 2018, Linda Cropper Full, Trailer Linda Cropper, Tải Phim Linda Cropper, Download Phim Linda Cropper, Linda Cropper Vietsub, Linda Cropper Thuyết Minh, Rosco Campbell, Phim Rosco Campbell, Rosco Campbell HD, Rosco Campbell 2018, Rosco Campbell Full, Trailer Rosco Campbell, Tải Phim Rosco Campbell, Download Phim Rosco Campbell, Rosco Campbell Vietsub, Rosco Campbell Thuyết Minh, Richard Anastasios, Phim Richard Anastasios, Richard Anastasios HD, Richard Anastasios 2018, Richard Anastasios Full, Trailer Richard Anastasios, Tải Phim Richard Anastasios, Download Phim Richard Anastasios, Richard Anastasios Vietsub, Richard Anastasios Thuyết Minh, Christopher Kirby, Phim Christopher Kirby, Christopher Kirby HD, Christopher Kirby 2018, Christopher Kirby Full, Trailer Christopher Kirby, Tải Phim Christopher Kirby, Download Phim Christopher Kirby, Christopher Kirby Vietsub, Christopher Kirby Thuyết Minh, Sachin Joab, Phim Sachin Joab, Sachin Joab HD, Sachin Joab 2018, Sachin Joab Full, Trailer Sachin Joab, Tải Phim Sachin Joab, Download Phim Sachin Joab, Sachin Joab Vietsub, Sachin Joab Thuyết Minh, Benedict Hardie, Phim Benedict Hardie, Benedict Hardie HD, Benedict Hardie 2018, Benedict Hardie Full, Trailer Benedict Hardie, Tải Phim Benedict Hardie, Download Phim Benedict Hardie, Benedict Hardie Vietsub, Benedict Hardie Thuyết Minh, Renah Gallagher, Phim Renah Gallagher, Renah Gallagher HD, Renah Gallagher 2018, Renah Gallagher Full, Trailer Renah Gallagher, Tải Phim Renah Gallagher, Download Phim Renah Gallagher, Renah Gallagher Vietsub, Renah Gallagher Thuyết Minh, Betty Gabriel, Phim Betty Gabriel, Betty Gabriel HD, Betty Gabriel 2018, Betty Gabriel Full, Trailer Betty Gabriel, Tải Phim Betty Gabriel, Download Phim Betty Gabriel, Betty Gabriel Vietsub, Betty Gabriel Thuyết Minh, Michael M. Foster, Phim Michael M. Foster, Michael M. Foster HD, Michael M. Foster 2018, Michael M. Foster Full, Trailer Michael M. Foster, Tải Phim Michael M. Foster, Download Phim Michael M. Foster, Michael M. Foster Vietsub, Michael M. Foster Thuyết Minh, Steve Danielsen, Phim Steve Danielsen, Steve Danielsen HD, Steve Danielsen 2018, Steve Danielsen Full, Trailer Steve Danielsen, Tải Phim Steve Danielsen, Download Phim Steve Danielsen, Steve Danielsen Vietsub, Steve Danielsen Thuyết Minh, Richard Cawthorne, Phim Richard Cawthorne, Richard Cawthorne HD, Richard Cawthorne 2018, Richard Cawthorne Full, Trailer Richard Cawthorne, Tải Phim Richard Cawthorne, Download Phim Richard Cawthorne, Richard Cawthorne Vietsub, Richard Cawthorne Thuyết Minh, Logan Marshall-Green, Phim Logan Marshall-Green, Logan Marshall-Green HD, Logan Marshall-Green 2018, Logan Marshall-Green Full, Trailer Logan Marshall-Green, Tải Phim Logan Marshall-Green, Download Phim Logan Marshall-Green, Logan Marshall-Green Vietsub, Logan Marshall-Green Thuyết Minh, Harrison Gilbertson, Phim Harrison Gilbertson, Harrison Gilbertson HD, Harrison Gilbertson 2018, Harrison Gilbertson Full, Trailer Harrison Gilbertson, Tải Phim Harrison Gilbertson, Download Phim Harrison Gilbertson, Harrison Gilbertson Vietsub, Harrison Gilbertson Thuyết Minh, Leigh Whannell, Phim Leigh Whannell, Leigh Whannell HD, Leigh Whannell 2018, Leigh Whannell Full, Trailer Leigh Whannell, Tải Phim Leigh Whannell, Download Phim Leigh Whannell, Leigh Whannell Vietsub, Leigh Whannell Thuyết Minh

Bình luận về phim